Recenzja: Systemowi kibice czy stadionowi rewolucjoniści (Dariusz Wojtaszyn, Kibice w socjalizmie. Trybuny piłkarskie w NRD — studium historyczno-społeczne, Wrocław 2013, ss. 532)

Tomasz Matras

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Niemcoznawstwo

22, 2014

Pages from 186 to 187

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout