Recenzja: Polak z wizytą u sąsiadów (Bocznymi drogami. Nieoficjalne kontakty społeczeństw socjalistycznych 1956–1989, red. Włodzimierz Borodziej, Jerzy Kochanowski, Warszawa 2010, ss. 315)

Beata Rzeszotnik

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Niemcoznawstwo

20, 2012

Pages from 192 to 194

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout