Articles

Rafał Nowakowski

Articles

Geneza nawiązania i początkowy rozwój kontaktów między Wrocławiem i Dreznem

AbstractDownload article

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją jako przykład informatyzacji działalności administracji publicznej

AbstractDownload article

EZD, local government administration, Ministry of Administration and Digitalization, Marshal Office of Podlasie, Ministry of Digitalization

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout