Articles

Beata Rzeszotnik

Articles

Recenzja: W starym kinie (Siegfried Kracauer, Od Caligariego do Hitlera. Z psychologii filmu niemieckiego, przeł. Eugenia Skrzywanowa i Wanda Wertenstein, wyd. II, Gdańsk 2009, ss. 373, il.; Lotte H. Eisner, Ekran demoniczny, przeł. Konrad Eberhardt, wyd. II, Gdańsk 2011, ss. 224, il.; Bogusław Drewniak, Teatr i film Trzeciej Rzeszy. W systemie hitlerowskiej propagandy, wyd. II, Gdańsk 2011, ss. 468)

Download article

Recenzja: Polak z wizytą u sąsiadów (Bocznymi drogami. Nieoficjalne kontakty społeczeństw socjalistycznych 1956–1989, red. Włodzimierz Borodziej, Jerzy Kochanowski, Warszawa 2010, ss. 315)

Download article

Recenzja: PRL i NRD bez oparów absurdu (Małgorzata Mazurek, Socjalistyczny zakład pracy. Porównanie fabrycznej codzienności w PRL i NRD u progu lat sześćdziesiątych, Warszawa 2005, ss. 304; Społeczeństwo kolejki. O doświadczeniach niedoboru 1945– 1989, Warszawa 2010, ss. 242; Antropologia niedoboru w NRD i PRL 1971–1989, Wrocław 2010, ss. 150)

Download article

Recenzja: PÓŁ WIEKU WYTWÓRNI FILMOWEJ DEFA

Download article

Recenzja: NRD NA TAŚMIE FILMOWEJ

Download article

Recenzja: Filmy, które łączą i dzielą (Konrad Klejsa, Schamma Schahadat (red.), Deutschland und Polen. Filmische Grenzen und Nachbarschaften, „Marburger Schriften zur Medienforschung” 17, Marburg 2011, ss. 270)

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout